LINK4AD.COM

Quyền lợi Publiser

Chia sẻ những thông tin, kiến thức, tài nguyên... hữu ích cho cộng đồng và bạn sẽ nhận lại giá trị tướng xứng.

Chia sẻ giá trị

Dù bạn là ai, ở đâu hay làm gì, bạn vẫn có thể kiếm tiền với Link4ad.com, thậm chí không cần có website.

Đơn giản - Dễ dàng

Hệ thống thống kê chính xác, minh bạch cùng đội ngũ ekip uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Marketing online.

Uy tín - Minh bạch

Doanh thu từ quảng cáo link rút gọn

- Thu nhập của Publisher được tính dựa trên lượng người xem link được rút gọn bằng hệ thống của Link4Ad.com theo công thức sau:

3.000đ / 1.000 lượt views

Cứ mỗi người lượt xem link rút gọn bằng hệ thống Link4Ad của Publisher, Publisher sẽ được cộng 3đ vào tài khoản.

12.000đ / 1.000 clicks

Cứ mỗi lượt người xem link rút gọn bằng hệ thống Link4Ad của Publisher và click nút Bỏ qua quảng cáo Publisher sẽ được cộng 12đ vào tài khoản.

Như vậy, xin chúc mừng bạn sẽ nhận được 15.000đ cho mỗi 1.000 lượt clicks ( vì để click thì chắc chắn phải xem rồi )

Lưu ý:

- Mỗi IP truy cập sẽ có thời gian chờ tính lượt views, clicks cho mỗi một link là 6 phút.

- Publisher tuyệt đối không sử dụng các phần mềm hoặc thủ thuật tăng lượt views, clicks tự động. Chúng tôi luôn lưu lại các thông tin truy cập cần thiết để xác minh và xử lý các trường hợp này.

Đăng ký ngay